×
Verantwoordelijk gebruik van uw gegevens

Lely Center Heerenveen maakt gebruik van cookies op https://consumables.lely.com//heerenveen/ om inhoud en functies aan te passen en het mogelijk te maken om in onze webwinkels te winkelen. Noodzakelijke cookies helpen een website nuttig te maken door elementaire functies in te schakelen, zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies. Door op OK te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies door Lely Center Heerenveen op onze domeinen https://consumables.lely.com/heerenveen/. Je kunt altijd je toestemming intrekken.

Robotcapaciteit en vliegenbestrijding in de zomer

In de zomer zijn er meer vliegen in de stal en in de robotruimte. Na een warme zomerweek kan het aantal mislukte melkingen flink oplopen, mede als gevolg van het feit dat de koeien last hebben van vliegen. Dit is negatief voor de uiergezondheid, maar ook voor de robotcapaciteit.

Door het oplopen van de mislukkingen en aansluitpogingen gaat de robotcapaciteit sterk achteruit en daalt de vrije tijd op de robot. Ook is het nadelig voor het bezoekgedrag van de koeien en het aandeel weigeringen op de robot. Tevens bezoeken ook de rang-lage dieren de robot minder vaak bij weinig vrije robottijd. Een te hoog aantal mislukkingen en aansluitpogingen is tevens een risico op meer uiergezondheidsproblemen door bijvoorbeeld niet volledig uitmelken en melk uitliggen.

Robotcapaciteit en vliegenbestrijding in de zomer

Mislukte melkingen

Een mislukte melking is een melking die niet volledig is afgerond (incompleet). Het streven is om zo weinig mogelijk mislukte melkingen per robot te hebben.

In T4C hebben wij hiervoor het rapport 13 – Melken – Mislukte melkingen. Dit rapport is op verschillende manieren in te stellen. Meestal laat deze de actuele mislukte melkingen zien. Om beter inzage te krijgen in alle mislukte melkingen is het mogelijk om in het rapport via de knop “Instellingen” een aantal zaken aan te passen.


Bezoekdatum; hoeveel tijd terug wilt u kijken (op datum of op dagen).
Toon uitsluitend actuele mislukte melkingen; deze kan op “alle” zodat de dieren die nu wel de “status” gelukt hebben ook getoond worden.

Advies is om dan het volgende te checken:

1. Zijn de mislukkingen koe- of robot gerelateerd?

2. Type alarm beschrijving checken:

 • Spenen niet gevonden
 • Aansluittijd: geeft aan dat de robot de spenen heeft gevonden maar niet in staat was om de tepelbekers aan te sluiten
 • Aansluitpogingen: geeft het aantal pogingen weer dat de robotarm nodig heeft om de tepelbeker aan te sluiten, per kwartier
 • Dode melktijd: tijd tussen aansluiten tepelbekers en de eerste melkstroom, per kwartier
 • Heraansluiten mislukt
 • Automatische robotstop (door veehouder)

3. Betreffende koe- en of robot checken en maatregelen nemen

Wist u dat in Lely Horizon “mislukte melking” een advies is, deze helpt u om nog betere keuzes te maken. 

Aansluitpogingen

Het aantal aansluitpogingen geeft het aantal pogingen weer dat de robot heeft om de tepelbekers aan te sluiten. Met 1 aansluitpoging zijn alle spenen met 1 poging direct gevonden en aangesloten. Een acceptabele waarde is < 1,3 aansluitpogingen. Het aantal aasluitpogingen loopt bij warm weer vaak op doordat de koe onrustig is en niet lekker stilstaat, waardoor de robotarm moeite krijgt met het aansluiten. Bij meerdere aansluitpogingen of een verlengde aansluittijd kan een melking mislukken. Vliegenbestrijding is een belangrijke om het aantal koe- en robot gerelateerde mislukkingen terug te dringen.

 

Tips om koe-gerelateerde mislukkingen terug te dringen:

 • Uiers en staarten scheren i.v.m. overtollig haar;
 • Hygiëne uier verbeteren om viezigheid op het uier te voorkomen;
 • Mastitis behandelen en voorkomen;
 • Voorkomen zuchtvorming, dit geeft gevoelige uiers en spenen;
 • Overwegen om minder keren te melken (of droogzetten) bij een te lage dagproductie;
 • Koe minder vaak melken bij < 8 kg per melking;
 • Bij te weinig druk op de uier (kruisende achterspenen) => groep 2x daags melken;

Op T4C rapport Melken- Koe robot rendement (41) staat de melkgift per melking (gemiddelde dagproductie/ gemiddeld aantal melkingen). Check de melkgift/ melking en het advies kan zijn om het dier eerder droog te zetten bij < 12 kg melkproductie per dag.

 

Tips om robot gerelateerde mislukkingen terug te dringen:

 • Reinigen van de laser; 
 • Evt. vervangen lekkende slangen;
 • Checken van de bekerkoorden;
 • Reinigen van de 3D-camera (Astronaut A4+A5);
 • Kalibreren van de robotarm;

Koeien met mislukte melkingen hebben ononderbroken toegang tot de melkrobot; deze koeien staan (mits het vinkje bij Instellingen > Koeien ophalen aan staat) altijd vermeld op het rapport Koeien ophalen (11) of op het rapport Mislukte melkingen (13). Advies is om te controleren of deze koeien een succesvolle melking hebben doorgemaakt, om herhaalde mislukkingen door ononderbroken melktoegang te voorkomen. Voor een constante melkproductie is het ook van belang om de mislukkingen terug te dringen.

Tip: Mocht u beschikken over een separatieruimte, dan is het mogelijk een automatische route in te stellen op basis van acuut mislukte melking of X keer mislukte melkingen waarbij de X in te stellen is op u robot.

Adviezen vliegenbestrijding

•     Hygiëne in de stal: zorg voor droge/ schone roosters. Evt. gebruik van de Lely Discovery          mestrobot en zorg voor schone en droge ligboxen. 

     Lely Luna Comfort Care 

     o Lely Discovery 90 S/SW

•       Hygiëne robotruimte: neem het schoonspuiten van de robotruimte en het schoonmaken van de robotarm en laser mee in de dagelijkse routine. Gebruik hiervoor evt. het vernieuwde Lely Robotics Foam assortiment, een veilig reinigingsmiddel speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van vuil op- en rondom de Astronaut. 

       o Hoe gebruikt u Lely Robotics Foam concept? https://youtu.be/4r8EaAl2QsM

•       Check de borstels en concentratie Lely Astri-L op de borstels. Met de nieuwe teststrips kunt u snelle en gemakkelijke indicatie van de concentratie van het borstelreinigingsmiddel

      o Teststrips borstelreiniging

      o Hoe gebruikt u de teststrips?  https://youtu.be/xjMGM1sQFx0

•       Goede ventilatie in de stal en robotruimte: dit gaat vliegen tegen en zorgt ervoor dat de koeien zich ook comfortabel voelen om naar de robot te gaan.

Mocht u meer vragen hebben over mislukte melkingen of vliegenbestrijding in de zomer? Neem contact op met uw Farm Management adviseur